השוויון המגדרי הצפוי לאחר הבחירות לכנסת ה־23

רון אשרוב עבור שקוף

סקירה כללית

בכנסת ה-20 כיהנו בו זמנית 35 נשים המהוות 29.2% מכלל חברי הכנסת.
מספרן ירד ל־30 לאחר בחירות אפריל 2019. בבחירות האחרונות רק 28 נשים נבחרו לכנסת, כ־23.3% בלבד.
על סמך הסקרים ולפי הרשימות המסתמנות, נראה כי מגמה זו תימשך גם לאחר הבחירות השלישיות.
התרשים הבא מראה את התפלגות הכנסת ה־23 לפי רשימה ומגדר, כפי שעולה מסקר חדשות 12.
התרשים מציג עבור כל מפלגה את כמות המושבים לה זכתה בבחירות האחרונות (עמודה שמאלית) לעומת כמות המושבים הצפויה בבחירות הקרובות (עמודה ימנית), לפי פילוח מגדרי.
התרשים נעשה בהנחה שהרשימות נשארות זהות לאלו שבבחירות הקודמות, כלומר כולל פיצול התנועה הירוקה (סתיו שפיר) מהמחנה הדמוקרטי והימין החדש מהימין המאוחד.

שינויים מהכנסת ה־22

סך הכול נראה שכ־28 חברות כנסת יכהנו גם בכנסת הקרובה, אך יש כמה נקודות שכדאי לשים לב אליהן:

שפל היסטורי למרצ

על סמך הסקרים והרשימה המסתמנת, תמר זנדברג תהיה חברת הכנסת היחידה מתוך ארבעת חברי הכנסת של המחנה הדמוקרטי, כלומר 25% בלבד.
הפעם היחידה שמרצ (על איחודיה השונים) הכילה פחות נשים (ביחס לגודלה) הייתה בכנסת ה־16 בתחילת שנות האלפיים, כשזהבה גלאון הייתה חברת הכנסת היחידה מתוך שישה.
התרשים הבא מראה את אחוזי הנשים ברשימות שהכילו את מרצ בכנסות השונות מאז תחילת שנות ה־2000.

מה המצב בעולם?

לפי נתוני האיגוד הבין־פרלמנטרי הבינלאומי, 28 חברות הכנסת מציבות את ישראל במקום ה־77 והלא מכובד מתוך 189 מדינות.
במדינות האלו הייצוג הפרלמנטרי של נשים הינו שוויוני יותר מבישראל: בקרב מדינות ה־OECD ישראל ברבעון התחתון.